GRUPA PUCANJA OD 11,00 – 14,00

Lista svih uspješno prijavljenih natjecatelja za grupu pucanja u terminu od 11,00 – 14,00  sati raspoređeno prema squadovima

Maksimalan broj natjecatelja u jednom squadu je 15 – ako je squad popunjen – prebacit ćemo vas u drugi squad!

SQUAD 1

SQUAD 2

SQUAD 3