GRUPA PUCANJA OD 14,00 – 17,00

Lista svih uspješno prijavljenih natjecatelja za grupu pucanja u terminu od 14,00 – 17,00 sati raspoređeno prema squadovima

Maksimalan broj natjecatelja u jednom squadu je 15 – ako je squad popunjen -prebacit ćemo vas u drugi squad!

SQUAD 1

SQUAD 2

SQUAD 3